TEAM BUILDING AWAY-DAY

away-day-2012Durmaksızın çalan telefonlar, bölünen toplantılar ve gelen kutusunda üstüste biriken emailler, hem performansınızı düşürür, hem de vaktinizden çalar. Sonuç: aceleye getirilmiş kararlar, gerçekçi olmayan beklentiler, enerji ve motivasyon kaybı!

İyi planlanmış bir away-day etkinliğinin size sağlayacağı avantajlar ise:
– Motivasyonu yüksek ekipler
– Ortak hedeflerin daha net algılanması
– Gelecek döneme yönelik bilgi güncellemesi
– Daha verimli performans için yeni fikirler üretilmesi
– Görev ve sorumlulukların daha iyi tanımlanması
– Ekip üyelerinin davranış ve kişisel farklılıklarının benimsenmesi, takdir edilmesi
– Ekip üyelerinin birbirine karşı güven duygusunun artması
– Sonu olmayan, dosyalanıp bir kenara kaldırılan flipchart notları yerine kısa ve öz ifadelerin kullanılması
– Düşünmek ve yeni fikirler geliştirebilmek için ofis ortamından uzaklaşmak
– Aidiyet duygusu ve takım ruhunun harekete geçirilmesi

Böyle bir günün işten uzak ve daha verimli gerçekleştirilebilmesi için, planlama ve lojistiğin takımın dışında bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini tavsiye ediyoruz. Ajans kullanmak bu noktada size yeni bir perspektif kazandıracak, enerji ve motivasyonunuzu yükseltecek taze fikirler sağlayacaktır.

TEAM BUILDING NEDİR?

business teamwork - puzzle piecesTeam building sonuç odaklı takımların seçilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi anlamına gelir.

Team building, grup dinamiklerini değerlendirme oyunları gibi aktivitelerle gerçekleştirilir ve genel olarak organizasyonel gelişim teorisi ve uygulamaları kapsamındadır.

Organizasyonel gelişim bağlamında, eğer bir takım verimliliğini ölçmek, haliyle performansını arttırmak amacıyla kendini değerlendirme sürecine başlarsa, çok dar bir tanım olsa da bu takım team building yapıyor denilebilir.

Team building süreci 3 aşamadan oluşur:

  1. Görevlerin belirlenmesi,
  2. Takım içinde görevlerin dağıtılması
  3. Takım çalışmasını engelleyen durumların tespit edilmesi ve bunların üstesinden gelinmesi, veya yokedilemiyorsa takım üzerindeki olumsuz etkilerinin hafifletilmesi.

Bir takım kendini değerlendirebilmek için takım olarak güçlü olduğu ve takım olarak zayıf olduğu yanlarını ortaya çıkarmaya çalışır.

Mevcut performansını arttırmak için, bu değerlendirme sonucunu kullanarak istenilen durum ile mevcut durumun arasındaki farkları ortaya çıkarır ve farkı kapatmak için strateji geliştirir.

Team Building Metodları

Etkili takım oluşturma metodları çok çeşitlidir ve şunları içerir:

  • Basit sosyal aktiviteler – takım üyelerinin birlikte zaman geçirmesini sağlar.
  • Grup tanışma seansları – firmanın sponsorluğu altında takım üyelerinin birbirini tanımasını sağlayan eğlenceli aktiviteler.
  • Kişisel gelişim aktiviteleri – grup bazında uygulanan, bazen fiziksel mücadele gerektiren kişisel değişimler
  • Takım gelişim aktiviteleri – bireylerin problem çözme yaklaşımlarının ve takımın beraber nasıl çalıştığını ortaya çıkaran grup dinamikleri oyunları
  • Takım rolleri – rollerin psikolojik analizi ve birlikte nasıl daha iyi çalışılacağı yönünde eğitim

Team building genel olarak organizasyonel gelişim teorisi ve uygulamasına dahil edilir.

Güncel team building aktiviteleri ve oyunları için websitemiz www.hctevents.com‘u ziyaret edebilirsiniz!